PERFORMANS YÖNETİMİ

Kardem’ e kazandırdığımız yeteneklerin performanslarını ve kişisel gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı ve kariyer yolculuğu sunuyoruz. 

Performans Yönetimi Politikamız 

  • Çalışanlarımızın potansiyellerini performansa dönüştürebilmelerini sağlamak
  • Tüm çalışanlarımız için hedef atama, takip, ölçme, değerlendirme adımlarında adil, şeffaf, anlaşılır bir yaklaşım sergilemek
  • Ekip arkadaşlarımıza performansları ile ilgili geri bildirim vermek ve onlardan geri bildirim almak
  • Gelişim noktalarını belirlemek ve destekleyici eğitim programlarına dahil etmek
  • Başarılı performansı teşvik etmek ve ödüllendirmek

Performans Yönetimi Süreç Adımlarımız 

  • Stratejik KPI’ ları ve hedefleri departmanlara, birimlere ve pozisyonlara indirgiyoruz.
  • Pozisyonlar bazında davranışsal yetkinliklerin çalışanlarımıza atamasını gerçekleştiriyoruz.
  • Çalışanlarımızı hedeflerini nasıl gerçekleştirebileceklerine dair yönlendiriyoruz.
  • Düzenli olarak ekip arkadaşlarımızın performanslarını takip ediyor ve değerlendiriyoruz.
  • Gelişim alanlarını tespit ederek çalışanlarımızı geliştiriyoruz.

KARDEM Ailesine katılmak ve bu özel ekibin bir parçası olmak istiyorsanız
başvurularınızı bekliyoruz