BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kardem olarak, Bilgi Güvenliğimize ve Bilgi Varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek
amacıyla;

• Kurumsal bilgileri ve tüm ilgili taraflarımızın bilgilerini değerli ve kritik kabul ederek bilgi
güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
• Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz
devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi
amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine
getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
• Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri
geliştirecek faaliyetler gerçekleştirmeyi,

taahhüt eder, tüm ilgili taraflarımıza üst düzeyde gizlilik ve güvenlik sağlamak için üzerimize
düşen tüm tedbirleri alarak, yasalar gerektirmedikçe veri ve bilgilerin kesinlikle başka herhangi
bir üçüncü taraf erişimine açmacağımızı bildiririz.
 
Bu gizlilik politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkı saklı olup; değişiklikler ve
açıklamalar, web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.