ÖĞRENME VE GELİŞİM

Kardem’ de “Yaşam Boyu Öğrenme” felsefesi ile ilerliyor; çalışanlarımızı mesleki, bireysel, yönetsel ve liderlik alanlarında sürekli geliştirecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Öğrenme ve Gelişim Politikamız 

 • Eğitimlerimize ayrılan zaman, kurum içerisinde eğitimlerimizin yaygınlığı ve kalitesi arasında doğru dengeyi gözetmek 
 • Eğitimlerimizi sosyal deneyim ve pratiklik eksenlerinde “dijital” olarak tasarlamak
 • Zamanı en verimli ve etkin şekilde kullanabilmek adına yeri geldiğinde mikro öğrenme yöntemini uygulamak
 • Çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate almak 
 • Gelişim süreçlerimizi değişen yetkinlikleri öngörerek tasarlamak
 • Teorik çerçeve ile sınırlı kalmayan, pratiğe kolayca aktarılabilecek eğitimler düzenlemek
 • Çalışanlarımızı eğitimlerin ayrılmaz bir parçası haline getiren interaktif bir eğitim anlayışı benimsemek

Öğrenme ve Gelişim Süreç Adımlarımız 

 • Sene başında stratejimizi, gelişim alanlarımızı, yeni trendleri dikkate alan bir eğitim planı oluşturuyoruz.
 • Eğitim planında yer alan her bir eğitimi (eğitmen, içerik, ortam, süre vb.) tasarlıyoruz.
 • Verilen eğitimlerin etkinliğini düzenli olarak ölçüyoruz ve iyileştirme alanlarını tespit ediyoruz.
 • Kurum içerisinde eğitim verebilecek kendi iç eğitmenlerimizi yetiştiriyoruz.
 • Dış paydaşlar (üniversiteler, mesleki ve teknik liseler vb.) ile ortak gelişim programları düzenliyoruz.
 • Koçluk ve mentorluk uygulamaları ile çalışanlarımızı destekliyoruz. 

KARDEM Ailesine katılmak ve bu özel ekibin bir parçası olmak istiyorsanız
başvurularınızı bekliyoruz