ÜRÜN SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI
ÜRÜN SAĞLIĞI

Suyun verimli kullanılmasını sağlayan, toprağa ve doğal yaşam alanlarına zarar vermeyen, lif kalitesini koruyan, insana yakışır bir iş ortamı sağlayan (çocuk işçiliğin, kaçak işçiliğin olmadığı, çalışan haklarının korunduğu vb.) gübre kullanımını azaltan, sürdürülebilir tarım uygulamalarını tercih eden çiftçiliği ve geri dönüştürülmüş materyallerden üretilmiş hammadde kullanımını destekliyoruz.

Bu kapsamda BCI (The Better Cotton Initiative) üyesi olmakla birlikte, OCS (Organic Content Standart) ve RCS (Recycled Claim Standard) sertifikalarına da sahibiz.

Ürünlerimizin nihai kullanıcıya fiziksel etkisini göz önünde bulundurarak kullanacağımız kimyasalları seçerken, mevzuatların ve müşterilerimizin yasaklı kimyasal listelerini referans alıyor, kimyasal kontrol stratejileri uyguluyoruz.

Gerekli tüm ekipmanları bulundurduğumuz laboratuvarlarımızda, yetkin çalışanlarımızla, ilgili ISO standartlarına ve müşteri standartlarına uygun dahili testlerimizi yapıyoruz.

SA 8000

Sosyal Hesap Verilebilirlik için kesin bir kıyaslama olarak kabul edilen, evrensel standart SA 8000’ i 2019 yılından beri uyguluyoruz.

Çalışanlarımızın her kademesinden seçilmiş temsilcilerden oluşan Sosyal Performans Takımımız ile SA 8000 sürecini sürekli gözden geçiriyor, faaliyetlerimizi çalışan görüşleri ve destekleri ile sağlamlaştırıyoruz.

Tesislerimizde ve tedarikçilerimizde gerçekleştirdiğimiz rehberlik çalışmaları ve denetimlerle;

• Zorla çalıştırmanın ve ayrımcılığın, bireylerde ruhsal ve fiziksel sorunlara, toplumsal dışlanmaya sebep olacağının, dil, din, ırk, inanç, cinsiyet vb. fark etmeksizin herkesin eşit haklarda çalışmayı hakkettiğinin farkında olarak, zorla çalıştırmanın ve ayrımcılığın engellenmesine,

• Çocuk emeğinin, çocukların üretken bir yetişkin olma şansını tehlikeye attığının, yoksulluğu ve sosyal eşitsizliği devam ettirdiğinin, ülkemizin itibarı ve üretkenliğinin yanı sıra ihracatının da küresel ölçekte kabulünü tehlikeye attığının, çocukluğun; çalışmaya değil eğitim ve gelişmeye adanması gerektiğinin farkında olarak, çocuk emeğinin engellenmesine,

• Sağlık ve güvenlik şartlarının sağlandığı bir ortamın, her bireyin temel gereksinimleri ve hakları arasında olduğunun farkında olarak İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün bir yaşam biçimi haline getirilmesine,

• Çalışanın kendisi ve ailesi için iyi bir yaşam standardı elde etmesi için ücret ve çalışma saatleri haklarının garanti altına alınmasına,

• Misilleme riski olmaksızın çalışanların dilek, şikâyet ve önerilerini özgürce dile getirmelerini sağlayan mekanizmaların kurulmasına odaklanıyoruz.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ve istismarın her yerde sonaerdirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

• Tesislerimizin geçirdiği denetim neticesinde elde ettiği “İş’ te Eşit Kadın” sertifikasını,

• Inditex müşterimiz ve AÇEV iş birliği ile tedarikçimizde gerçekleştirdiğimiz “Birlikte Daha Güçlüyüz Projesi” ni

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ne olan hassasiyetimizin ve kararlığımızın bir çıktısı olarak görüyoruz.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Ürünlerimizin nihai kullanıcıya zarar vermesini, boğulma, takılma, kesiklere sebep olmasını engellemek amacıyla güvenli üretim prosedürleri uyguluyoruz. Prosedürlerin uygulamasını çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle ve denetim uygulamaları ile destekliyoruz.