SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASİ

Kurumsal Değerlerimiz arasında yer alan “Güvenilirlik” anlayışımız doğrultusunda, daha yaşanılabilir bir gelecek için, tesislerimizde ve tedarikçilerimizde;

1. SOSYAL UYGUNLUK
1.1. İNSANA SAYGI

Çalışanlara değer vererek saygılı bir şekilde muamele edilecektir. Fiziksel ceza, cinsel, ırksal, sözlü taciz, yetkinin kötüye kullanılması veya tehdide, zorla veya gönülsüz işçiliğe hiçbir koşulda izin verilmeyecektir. Borç karşılığı, hapishanede ve yasa dışı çalıştırma kabul edilmeyecektir. Çalışanların makul bir bildirimden sonra işten ayrılma hakkına saygı gösterilecektir. Çalışanların dolaşım özgürlüğü kısıtlanmayacaktır. İşe alım, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, iş feshi veya emeklilik durumlarında ırk, kast, inanç, milliyet, din, dil, yaş, fiziksel veya ruhsal engellilik, cinsiyet, medeni hal, cinsel tercih, sendika üyeliği, hamilelik, HIV, AIDS, Hepatit, Covid – 19 veya politik görüş gibi nedenlerle hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmayacaktır. Çalışanlar, dilek, şikâyet ve önerilerini misilleme riski olmaksızın oluşturulan şikâyet mekanizmaları aracılığı ile dile getirebileceklerdir.

1.2. ÇOCUK EMEĞI VE GENÇ İŞÇİLİK

16 yaşını doldurmamış kişilerin işçiliğine – çocuk emeğine başvurulmayacak ve desteklenmeyecektir. 16 yaşını dolduran 18 yaş altı çalışanlar, Genç İşçi statüsünde geçerli olan kanun ve standartlara göre çalıştırılacaktır. Genç işçiler fiziksel veya ruhsal sağlıkları ve gelişimleri üzerinde tehlikeli veya güvensiz olabilecek bir duruma tabi tutulmayacaktır.

1.3. BİRLEŞME VE TOPLU SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

Çalışan ayrımı yapmaksızın bütün çalışanların sendika kurma, sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkı güvence altındadır. Bu tür hakların kullanılmasından dolayı çalışanlara karşı olumsuz bir tavır sergilenmeyecek veya bu tür hakların kullanılmasını önlemek için çalışanlara herhangi bir bedel veya ücret teklif edilmeyecektir. Aynı şekilde sendikaların faaliyetlerine karşı açık ve işbirlikçi bir tutum geliştirilecektir. Çalışan temsilcileri ayrımcılığa karşı korunacak ve temsilcilik görevlerini işyerlerinde serbestçe gerçekleştirebileceklerdir.

1.4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmasının sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği ön planda tutulacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için tüm süreçlerde önleyici bir yaklaşım gösterilecek, çalışanlara düzenli olarak eğitimler verilecek, yerel mevzuatlara, uluslararası sözleşmelere ve standartlara uyum sağlanacak, iş nedeniyle meydana gelebilecek sağlık ve güvenlik riskleri olabildiğince en aza indirilecek, çalışanların bilgi ve tecrübelerine başvurularak sürecin etkili hale gelmesi sağlanacaktır.

1.5. DİSİPLİN UYGULAMALARI

Çalışanlar her türlü insanlık dışı muameleye ve istismara karşı korunacaktır. Disiplin uygulamalarında zihinsel veya fiziksel şiddet kullanılmasına, çalışanların sözlü veya fiziksel olarak taciz edilmesine hiçbir koşulda izin verilmeyecek, para cezası uygulanmayacaktır.

1.6. ADİL ÜCRET

Standart bir çalışma günü için ödenen ücretin en az yasal asgari ücret oranında olması sağlanacak, asgari ücret altı ödeme hiçbir koşulda kabul edilmeyecek, kanunda belirtilen nedenler dışında çalışanların açık izni olmadan maaşlarından kesinti yapılmayacaktır.

1.7. ÇALIŞMA GÜVENCESİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Kullanılan tüm istihdam yöntemleri geçerli yerel kanunlara uygun olacaktır. Dolayısıyla, çalışanların iş ve sosyal güvenlik kanunları ve yönetmelikleri altında belirtilen hakları düzenli istihdam ilişkileri çerçevesinde olacaktır. Düzenli istihdam amacı gütmeyen planlara başvurularak çalışanların hakları etkisiz hale getirilmeyecektir. Günlük ve aylık çalışma süreleri ve izinleri yasal mevzuatta belirtilen hükümlere uygun şekilde düzenlenecektir. Fazla mesaide gönüllülük esas alınacak, yasal mevzuata uygun oranlarda ödenecektir. Her çalışan kendi ödeme ayrıntılarını kontrol edebilecektir.

1.8. ETİK İŞ DAVRANIŞI

Hiçbir durumda rüşvet ya da komisyon teklif edilmeyecek veya kabul edilmeyecektir. Yolsuzluk ve rüşvete müsamaha gösterilmeyecektir.

2. ÇEVRE

Çevrenin korunması ve doğal kaynak tüketiminin minimum seviyeye indirilmesini sağlamak amacıyla geçerli yerel ve uluslararası kanun ve yönetmeliklerin standartlarına, uluslararası sözleşmelere ve gerekliliklerine uyulur. Bütün faaliyetlerimizde, enerji verimliliğinin üst düzeye çıkarılmasını ve enerjinin üretime geri kazandırılmasını sağlamak, iklim ve hava kalitesine olumsuz etkileri engellemek, su kaynaklarını korumak, kimyasalların kontrollü kullanımını sağlamak, atıkların minimum seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümünü sağlamak, canlıların ve doğal yaşam alanlarının korunmasını sağlamak için ilerici yaklaşımlar geliştirilecektir.

3. ÜRÜN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ürünlerimizin nihai kullanıcıya zarar vermesini engellemek amacıyla, ürün sağlığı ve güvenliği standartları geliştirilecek, üretimler bu standartlara uygun olarak yapılacak ve sistemin sürekli olarak kontrol edilmesi sağlanacaktır.

4. TEDARİK ZİNCİRİ VE ÜRETİM İZLENEBİLİRLİĞİ

Sürdürülebilir bir tedarik zinciri için tedarikçi kabul edilebilirlik standartları belirlenecek, standartlara uyumun sağlanması için ilgili tüm taraflara hem rehberlik edilerek geliştirilmesi sağlanacak hem de izleme, ölçme, tetkik ve gözden geçirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Standartları sağlayan tedarikçiler veri tabanına eklenecek, veri tabanında olmayan tedarikçiler ile çalışılmayacaktır.

5. TERÖRİZME KARŞI GÜMRÜK GÜVENLİĞİ

Etkin bir risk yönetimi ile kurum içinden veya dışından meydana gelebilecek her türlü tehdite karşı çalışan güvenliğini, tesis güvenliğini, bilgi güvenliğini, sevkiyat güvenliğini sağlamaya yönelik aksiyonlar alınacak, tüm operasyonların güvenli bir şekilde yürümesi sağlanacak, izleme, ölçme, tetkik ve gözden geçirme faaliyetleri ile sürekli iyileştirmeler yapılacaktır.

6. YÖNETİM SİSTEMLERİ

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemleri uygulamaları; ulusal ve yerel kanunlar, müşterilerimizin Davranış Kuralları, SA 8000, BSCI, SMETA, ICS, ulusal ve yerel kanunlar referans alınarak yerine getirilecektir. Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemlerini uygularken, standardın tüm bileşenlerine uyumluluk süreci boyunca çalışan ve yönetim iş birliğinin kurulması, birleştirilmesi ve sürdürülmesi, uyuşmazlıkların saptanıp düzeltilmesi ve sürekli iyileştirmenin güvenceye alınması sağlanacaktır.

Genel Müdür

A. Zeki Erdoğan